Logo for Istvan BierfaristoLa Zne Hajkoj de Istvan Bierfaristo

hejmo
historio
hajkoj
legendoj
prelegoj
varoj

pacienco

salamandroj

sub la folioj
    salamandroj atendas
  la pluvo venos

beneath the leaves
    salamanders wait
  the rain is coming

--Salamandroj--Neksta--

Valid HTML 4.01!

zne

© 2002 Steven D. Brewer & Philip M. Brewer.

Por demandoj pri ĉi aferoj, epoŝtu al bierfaristo@comcast.net.