Logo for Istvan BierfaristoLa Zne Hajkoj de Istvan Bierfaristo

hejmo
historio
hajkoj
legendoj
prelegoj
varoj

devigo

salamandro

tra varmeta pluv'
    allogas salamandrojn
  printempa marĉo

Through the tepid rain
    salamanders are drawn
  to the springtime marsh

--Antaŭa--Salamandroj--Neksta--

Valid HTML 4.01!

zne

© 2002 Steven D. Brewer & Philip M. Brewer.

Por demandoj pri ĉi aferoj, epoŝtu al bierfaristo@comcast.net.