Logo for Istvan BierfaristoLa Zne Hajkoj de Istvan Bierfaristo

hejmo
historio
hajkoj
legendoj
prelegoj
varoj

mistero

salamandro

rampas tra koto
    la pura salamandro
  enigma ridet'

crawling through mud
    the clean salamander
  enigmatic smile

--Antaŭa--Salamandroj--Neksta--

Valid HTML 4.01!

zne

© 2002 Steven D. Brewer & Philip M. Brewer.

Por demandoj pri ĉi aferoj, epoŝtu al bierfaristo@comcast.net.